Passen, cols en beklimmingen

introductie

Welkom op mijn persoonlijke passenpagina.

Deze passenpagina is bijgewerkt op 6 juni 2022.

Deze pagina geeft een overzicht van de passen die ik vanaf 1987 per fiets heb beklommen.
Dat zijn er aardig wat; vanaf 1987 ben ik jaarlijks een of meerdere keren in de bergen te vinden. Daarom heb ik een indeling op land en/of streek gemaakt, zoals je in het uitklapmenu ziet. De passen worden alle in tabelvorm gepresenteerd. Met de zoekfunctie kun je op alle waarden in de kolommen zoeken.

Maar wat is nou precies een pas?
“Een pas is pas een pas als er pas op staat”. Met deze karakterisering kom je een eind als je wilt bepalen of een beklimming wel of niet een pas is.
Volgens de dikke Van Dale is een pas zoals we die hier bedoelen een ‘doorgang tussen twee bergen of in een gebergte’. In de Franse taal spreken we van een ‘col’; deze term is met name door de Tour de France zo ingeburgerd dat we het ook over Zwitserse en Italiaanse cols hebben. In andere talen spreken we van ‘passo’, ‘pass’, ‘joch’, ‘colle’, ‘collado’, ‘puerto’ en in Tibet ‘la’.
Als we de definitie van Van Dale letterlijk nemen komen ‘doodlopende’ beklimmingen nooit in aanmerking om als ‘pas’ gehonoreerd te worden. Uiteraard worden deze wel in de tabellen meegenomen. Het zijn beklimmingen die net zo zwaar of zelfs zwaarder dan echte passen kunnen zijn. Belangrijk voorbeeld zijn de ski-oorden. De Alpe d’Huez is geen pas, maar door zijn jarenlange aanwezigheid als aankomstplaats in de Tour de France bij het grote publiek bekender dan de Izoard of de Galibier.
Bart Aardema spreekt in zijn ‘Berggids voor fietsers’ dan ook over ‘cols en hoogten’, waarbij de Alpe d’Huez in dit voorbeeld dus geen col maar een ‘hoogte’ is.
In dit overzicht zijn geen ‘hoogten’ of ‘cols’ uit de ‘laaggebergten’ van de Benelux en Duitsland opgenomen, zoals de Ardennen, Sauerland en Eifel, hoewel de meeste fietstochten aldaar volbracht de nodige kuitenbijters bevatten. De reden is even simpel als verklaarbaar: veel te veel werk, al die nijdige klimmetjes in kaart te brengen!

Verklaring tabellen

In de tabellen vind je passen en beklimmingen met een hoogteverschil van meer dan 100 a 150 meter. Als ik een pas meerdere keren heb beklommen (ongeacht van welke kant), komt deze evenzovele keren in de tabel voor.
De tabellen zijn gesorteerd op (land), gebergte/streek, naam, hoogte, richting en datum beklimming.
Soms komt dezelfde berg bij meerdere landen/gebergten voor. Dan ligt de top precies op de grens tussen die twee landen en heb ik beide kanten een of meerdere keren beklommen. Zie als voorbeeld de Col de l’Echelle (Franse en Italiaanse Alpen).
Bij het bepalen van lengte en hoogte heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de websites www.cyclingcols.comwww.salite.chwww.climbbybike.com en climbfinder.com.

Sinds juli 2009 rijd ik met een GPS-apparaat rond (Garmin Edge 700, later gevolgd door de Edge 810en 830), en zet ik mijn gereden ritten op Strava: een nieuwe bron waaraan ik mijn gegevens kan ontlenen.

Verklaring kolommen

Gebergte Spreekt meestal voor zich; soms is hier de streek of het landsdeel ingevuld. Op de ‘Franse’ pagina’s wordt het gebergte niet vermeld, omdat deze al per gebergte zijn uitgesplitst.
Naam Naam van de pas zoals die bij de Nederlanders het meest bekend is. Soms staat tussen haakjes, of in een de aparte kolom ‘Synoniem’, de naam waaronder de pas ook bekend is. Dit komt vooral voor in meertalige gebieden, zoals de Dolomieten, of als de pas net op de grens van twee landen ligt.
Departement (alleen voor Frankrijk) Naam van het departement waarin de pas is gelegen. Als een pas net op de grens van twee departementen ligt is de richting waarvandaan de pas beklommen is bepalend. Als de pas vanuit meerdere richtingen is beklommen zie je dus verschillende departementen bij de beklimming vermeld staan.
Nr. BIG-lijst Verwijst naar het nummer waaronder de pas bekend is in het ‘BIG-register’. Heeft niets te maken met de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, maar met het ‘Brevet International des Grimpeurs’, opgezet door een Franstalige zuiderbuur. Zie hier voor alle lijsten (cols, deelnemers, klassementen).
 Hoogte (m) Hoogte zoals aangegeven op het pasbord,  op de kaart of in een ‘collenboek’. Meeste stemmen gelden.
Datum beklimming Datum waarop de beklimming is aangevangen. Niet elke beklimming reikt tot pashoogte; enerzijds omdat de beklimming in het geheel niet werd voltooid (door slecht wegdek bijvoorbeeld, zoals bij de Plose in de Italiaanse Dolomieten) of de volgende dag werd voltooid (omdat het hotel bijvoorbeeld ergens halverwege lag).
Richting Richting van waaruit de pas is beklommen; bij ‘doodlopende’ passen meestal niet aangegeven.
Startplaats Plaats waar de beklimming is aangevangen; dit hoeft niet onder aan de pashoogte te zijn (zie bij datum beklimming). Soms is het benoemen van de startplaats moeilijk, want waar begint de eigenlijke beklimming? Soms kom je ook via een ‘zijweg’ op de pasweg terecht, waardoor de startplaats hoger ligt dan wanneer je de beklimming vanuit het dal zou hebben gedaan (bijvoorbeeld bij het rijden van het ‘Sella-rondje’).
Lengte (km) Lengte vanaf startplaats (zie boven) tot pashoogte of tot eindpunt van de dag (zie datum beklimming).
Hvsch (m) Hoogteverschil in meters vanaf startplaats tot eindpunt; soms niet bekend.
Gem % Gemiddeld stijgingspercentage over lengte van de beklimming; soms niet te bepalen.
Max % Maximum stijgingspercentage; vaak niet bekend.
Categorie c.q. Zwaarte Van zeer licht tot superzwaar. Is sterk subjectief; hangt af van de vorm van de dag, (weers)omstandigheden, 1e of laatste pas van de dag, kwaliteit van het wegdek enz. Dezelfde beklimming kan dan ook de ene keer veel zwaarder worden ervaren dan een andere keer.